Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Wyrok nr Sygn. akt II SA/Gl 200/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

z dnia 27 czerwca 2014r.

w sprawie ze skargi Prokuratora Okręgowego w Gliwicach na uchwałę Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 7 lipca 2011 r. nr X/63/2011 w przedmiocie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-09-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe