Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLVIII/517/2014 Rady Miasta Ustroń

z dnia 28 sierpnia 2014r.

w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Ustroń na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-09-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe