Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/69/15 Rady Gminy Bobrowniki

z dnia 26 marca 2015r.

w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów, ich obowiązków i wynagrodzenia za pobór podatków stanowiących dochód Gminy

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe