Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Ogłoszenie nr WUP/1/2015 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach

z dnia 17 kwietnia 2015r.

w sprawie ogłoszenia wykazu zawodów, za które może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego przyjętego Uchwałą nr 426/27/V/2015 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 26 marca 2015 r

Tekst pierwotny

Na podstawie § 4 Uchwały nr 426/27/V/2015 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zawodów, za które może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach


Grzegorz Sikorski


Załącznik do Ogłoszenia Nr WUP/1/2015
Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach
z dnia 17 kwietnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Wykaz zawodow

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe