Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.183.2015 Wojewody Śląskiego

z dnia 7 maja 2015r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr VI/65/15 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia nagrody za najlepsze prace końcowe studentów szkół wyższych poszerzających wiedzę o Piekarach Śląskich w zakresie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe