Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.22.2015 Wojewody Śląskiego

z dnia 7 maja 2015r.

stwierdzające nieważność całości uchwały nr V/88/2015 Rady Miasta Gliwice z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały n r XXI/423/2012 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego po południowej stronie autostrady A-4, w rejonie ul. Traktorzystów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe