Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.30.2015 Wojewody Śląskiego

z dnia 28 maja 2015r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr VII/77/2015 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania w rejonie ul. Świstackiego w Jaworznie

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe