Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.31.2015 Wojewody Śląskiego

z dnia 29 maja 2015r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr IV/2/2015 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania terenów położonych w rejonie ulicy Mieszka I w Bieruniu

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe