Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie nr DBB-763-8-1/15 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej

z dnia 9 listopada 2015r.

o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Strumieniu przeprowadzonych w dniu 8 listopada 2015 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.[1])) Komisarz Wyborczy w Bielsku-Białej podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Strumieniu przeprowadzonych w dniu 8 listopada 2015 r.

Część I.
Dane ogólne

1. Wybory zarządzono w 1 okręgu wyborczym.

2. Wybierano 1 radnego spośród 2 kandydatów zgłoszonych na 2 listach kandydatów przez 2 komitety wyborcze.

3. Głosowanie przeprowadzono w 1 obwodzie głosowania.

4. Liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła 556.

5. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania, wyniosła 106.

6. Liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w wyborach) wyniosła 106, czyli frekwencja wyborcza wyniosła 19,06%.

7. Wybrano 1 radnego.

Część II.
Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr 13

1. Liczba wybieranych radnych wynosiła 1.

2. Wybory odbyły się.

3. Głosowanie przeprowadzono.

4. Liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła 556.

5. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania wyniosła 106.

6. Liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w wyborach) wyniosła 106,

czyli frekwencja wyborcza wyniosła 19,06%.

7. Liczba głosów ważnych wyniosła 106,

co stanowi 100% ogólnej liczby głosów.

8. Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów:

1) SZAST Jarosław Łukasz 77

lista nr 1 KWW ZABŁOCIE

2) JANIK Grzegorz Stanisław 29

lista nr 2 KWW GRZEGORZA JANIKA

9. Radnym został wybrany:

z listy nr 1 KWW ZABŁOCIE

SZAST Jarosław Łukasz

10. W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

Komisarz Wyborczy w Bielsku-Białej


Elżbieta Libera-Niesporek


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529, z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072 oraz z 2015 r. poz. 1043, 1044 i 1045.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe