Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Informacja nr OKA-4210-4(5)/2016/758/X/CW/Zmd Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 10 lutego 2016r.

w sprawie zmiany taryfy dla ciepła ustalonej przez "Budwex" Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-02-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe