Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 30 marca 2016r.

z wykonania budżetu gminy za 2015 rok oraz z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.), art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 296) przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kuźnia Raciborska za 2015 rok zgodnie z załącznikami nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2015 rok zgodnie z załącznikami 11 i 12.

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska


inż. Paweł Macha


Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Nr
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Nr
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Sprawozdania Nr
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik9.pdf


Załącznik Nr 10 do Sprawozdania Nr
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik10.pdf


Załącznik Nr 11 do Sprawozdania Nr
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik11.pdf


Załącznik Nr 12 do Sprawozdania Nr
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik12.pdf


Załącznik Nr 13 do Sprawozdania Nr
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik13.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-04-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe