Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Sprawozdanie nr BRM.0057.1.2016 Prezydenta Miasta Żory

z dnia 23 czerwca 2016r.

z wykonania budżetu miasta Żory za 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 296) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Żory za 2015 rok.

Prezydent Miasta


mgr Waldemar Socha


Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr BRM.0057.1.2016
Prezydenta Miasta Żory
z dnia 23 czerwca 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr BRM.0057.1.2016
Prezydenta Miasta Żory
z dnia 23 czerwca 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr BRM.0057.1.2016
Prezydenta Miasta Żory
z dnia 23 czerwca 2016 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr BRM.0057.1.2016
Prezydenta Miasta Żory
z dnia 23 czerwca 2016 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr BRM.0057.1.2016
Prezydenta Miasta Żory
z dnia 23 czerwca 2016 r.
Zalacznik5.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe