Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 8 Prezydenta Miasta Chorzów; Prezydenta Miasta Rybnika

z dnia 18 lipca 2016r.

do Porozumienia nr PS.031.5.2012 z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie powierzenia Miastu Chorzów prowadzenia Izby Wytrzeźwień dla mieszkańców Miasta Rybnika

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-08-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe