Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV/167/2016 Rady Miejskiej w Toszku

z dnia 25 sierpnia 2016r.

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Toszek

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-08-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe