Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 162/XX/2016 Rady Gminy Niegowa

z dnia 14 września 2016r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu jej składania przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Niegowa oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-09-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe