Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 422.XXXI.2016 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 17 listopada 2016r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad poboru, określenia inkasentów oraz ich wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej na terenie miasta Częstochowy

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-11-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe