Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXI/535/2016 Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 17 listopada 2016r.

w sprawie zmiany Statutu Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-11-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe