Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVII/258/16 Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia 24 listopada 2016r.

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-12-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe