Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXX/376/16 Rady Miasta Piekary Śląskie

z dnia 22 grudnia 2016r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/187/15 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-12-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe