Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr DPA.073.1.4.2016 Burmistrza Miasta Pszów; Zarządu Powiatu Wodzisławskiego

z dnia 29 grudnia 2016r.

w sprawie zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Miasta Pszów w zakresie letniego i zimowego utrzymania nawierzchni chodników dróg powiatowych oraz utrzymania zieleni przydrożnej na terenie Miasta Pszów w 2017 roku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-01-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe