Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIV/173/2016 Rady Gminy Dąbrowa Zielona

z dnia 29 grudnia 2016r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Dąbrowa Zielona

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-01-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe