Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Rybnika; Prezydenta Miasta Żory

z dnia 22 grudnia 2016r.

do Porozumienia Nr E.031.39.2015 z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym Kościoła Wolnych Chrześcijan w Żorach

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-01-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe