Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr OG-BR.0007.29.163.2017 Rady Gminy Gaszowice

z dnia 23 lutego 2017r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gaszowice - sołectwo Szczerbice

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-03-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe