Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIX/223/2017 Rady Miejskiej w Żarkach

z dnia 27 lutego 2017r.

w sprawie zmiany Uchwały XXXVII/252/2014 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 20 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej nr XXVII/189/2013 w Żarkach z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-03-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe