Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI/187/2017 Rady Gminy Dąbrowa Zielona

z dnia 14 marca 2017r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr XIII/87/2015 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Zielona

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-03-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe