Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVII/240/17 Rady Gminy Gorzyce

z dnia 27 marca 2017r.

w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania stypendiów Wójta Gminy Gorzyce dla uzdolnionych uczniów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-03-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe