Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XX/198/2017 Rady Gminy Węgierska Górka

z dnia 23 marca 2017r.

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego oraz oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonego przez Gminę Węgierska Górka oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-04-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe