Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.268.2017 Wojewody Śląskiego

z dnia 5 maja 2017r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr 174/XXI/2017 Rady Gminy Włodowice z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodowicach

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-05-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe