Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI/628/2017 Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 11 maja 2017r.

uchylająca uchwały w sprawie regulaminu targowisk w Gliwicach

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-05-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe