Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.63.2017 Wojewody Śląskiego

z dnia 24 maja 2017r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XXIX/619/2017 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla obszaru położonego przy ul. Sosnowej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-05-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe