Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXX/674/2017 Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 7 września 2017r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia na terenie miasta Gliwice poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia z tytułu inkasa

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-09-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe