Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 234/XXXVI/2017 Rady Miasta i Gminy Szczekociny

z dnia 26 września 2017r.

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienie osobom bezdomnym z terenu Gminy Szczekociny

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-09-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe