Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXX/248/2017 Rady Gminy Porąbka

z dnia 24 października 2017r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-11-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe