Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIV/241/2017 Rady Gminy Węgierska Górka

z dnia 26 października 2017r.

w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych, wyznaczenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-11-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe