Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLIII/776/17 Rady Miasta Chorzów

z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-12-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe