Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIII/745/2017 Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 14 grudnia 2017r.

o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-12-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe