Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Informacja nr OKA.4110.53.2017.9089.MMI1, OKA.4110.54.2017.MMI1 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 27 grudnia 2017r.

w sprawie zmian koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz obrót ciepłem Przedsiebiorstwa Inżynierii Miejskiej Sp. z o. o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-12-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe