Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVI/402/2017 Rady Gminy Zbrosławice

z dnia 20 grudnia 2017r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zbrosławice

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-12-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe