Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr PR.0007.1.2018 Rady Miasta Ruda Śląska

z dnia 8 stycznia 2018r.

w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Ruda Śląska

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-01-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe