Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXV/286/18 Rady Gminy Kozy

z dnia 11 stycznia 2018r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kozy dla niepublicznych szkół i niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-01-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe