Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV/261/2017 Rady Gminy Węgierska Górka

z dnia 28 grudnia 2017r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/116/2016 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej i zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-01-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe