Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLIV/725/18 Rady Miasta Tychy

z dnia 25 stycznia 2018r.

w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół podstawowych, w których zorganizowany jest oddział przedszkolny oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-02-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe