Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 323/XXXIV/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 29 stycznia 2018r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 295/XXVI/2009 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których gmina Woźniki jest organem prowadzącym"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-02-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe