Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.89.2015 Wojewody Śląskiego

z dnia 3 grudnia 2015r.

stwierdzające nieważność części uchwały Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach nr XV/114/15 z dnia 27 października 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Czechowice- Dziedzice położonego w rejonie Osiedla "Czechowice Górne"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-02-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe