Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 744.L.2018 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 20 lutego 2018r.

w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-02-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe