Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLII/422/18 Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia 22 lutego 2018 r.

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-03-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe