Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LX/800/18 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 26 lutego 2018r.

w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2 w Bytomiu

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-03-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe