Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LII/310/18 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 9 marca 2018r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/142/16 r. Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-03-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe