Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 27 marca 2018r.

o zestawieniu danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2017 r. położonych na obszarze miasta Katowice

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-03-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe