Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 37.267.2018 Rady Gminy Panki

z dnia 21 marca 2018r.

w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Panki

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-04-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe